Legal representation

A társasházaknál felmerülő felújítási munkákhoz elengedhetetlen a szakszerű jogi segítségnyújtás, mivel tapasztalatunk szerint a Vállalkozások gyakran „elfelejtenek” eleget tenni garanciális kötelezettségünknek, így hasznos, ha jól megszerkesztett Vállalkozási szerződés keretén belül szabályozzuk ezeket a kötelmi viszonyokat.

Alapvető cél, hogy a közös képviselő minden esetben jó viszonyt ápoljon a tulajdonosokkal, ha fizetési nehézsége támadna esetleg valamelyik tulajdonosnak, úgy a közös képviselő minden esetben először egyezséget ajánl a hátralék rendezésére, majd ennek be nem tartása esetén teszi meg az alábbi lépéseket:

  1. 3 havi közös költség mértékét elérő késedelem esetén ügyvédi felszólítás
  2. ennek sikertelensége esetén közjegyzői fizetési meghagyás beadása
  3. ennek jogerőre emelkedésekor ingóság végrehajtás kezdeményezése
  4. majd fizetés letiltásának sikertelensége esetében, ingatlan végrehajtás kezdeményezése és jelzálogjog bejegyzése

Jogászunk, Dr. Berkéné Dr. Porpáczy Szilvia Ügyvédnő segít a Társasházak alapító okiratának és Szervezeti  Működési Szabályzatának (SZMSZ) elkészítésében. Nagy gondot fordítunk az adott Társasházra szabott Házirend megszerkesztésére, lakók igényeinek való megfelelésére

Minden esetben a felmerült költség (ügyvédi, bírósági, végrehajtói) és a késedelmi kamat a tartozó folyószámláján tartozásként felszámításra kerül, a kezdeményezett eljárás csak a tartozás és a felmerült költségek megfizetése esetén kerül lezárásra.

Ezen jogi lépések mellett lehetőség van még – a közgyűlés felhatalmazása alapján – bizonyos társasház által nyújtott szolgáltatások korlátozására (a társasház által biztosított meleg víz, fűtés korlátozására.), melynek hiánya gyakran gyorsabb eredményre vezet,mint a fenti pontokban ismertetett eljárások.

Itt megtalálhatók azok a jogszabályok,amelyek a társasházak törvényes működését szabályozzák.

Jogszabálygyűjtemény

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Phone +36 20 456 3254 Open Monday-Friday 9:00-16:00 Háztudás Facebook
Scham Industries Duvinet